Fondos públicos

Proxectos | Axudas

Proxectos

iCarto participa nos seguintes proxectos baseados en financiación pública:

Solucións I+D+i para a xestión de infraestruturas viarias

[Web do proxecto]

 • Finalidade da subvención: Apoio ao financiamento de proxectos individuais e os colaborativos de innovación tecnolóxica – proxectos CIT – das subvencións para o apoio ao crecemento empresarial mediante o fomento da investigación e a innovación empresarial.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de I+D+i / Axencia Galega de Innovación. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 5 de decembro de 2011
 • Data de publicación no DOG: 12 de decembro de 2011 (nº 235)
 • Norma Reguladora: Procedemento administrativo IN841C (Resolución do 20 de xullo de 2011 publicada no DOG do 27 de xullo de 2011).
 • Nome do proxecto: Novas funcionalidades para gvSIG – Carreteras
 • Expediente: IN841C 2011/213
 • Contía subvencionable do proxecto: 77.000,00 €
 • Contía da subvención: 26.950,00 €
 • Periodicidade: trianual
 • Data de xustificación: 31 de outubro de 2013

Fortalecemento institucional en Mozambique

[Web do proxecto]

Fase I

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de  Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 2 de maio de 2012
 • Data de publicación no DOG: 4 de xullo de 2012 (nº 127)
 • Norma Reguladora: ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación (Publicada no DOG  do 18 de Xaneiro de 2012 ).
 • Nome do proxecto: Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico «ARA-Norte» no ámbito dos Sistemas de Información Xeográfica e da Hidroxeoloxía. Mozambique
 • Expediente: PR 803D 2012/32
 • Contía total do proxecto: 117.120,67 €
 • Contía da subvención: 106.120,00 € (31.836,00 € anualidade 2012 e 74.284,00 € anualidade 2013)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: 31 de marzo de 2014

Fase II

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia e Consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 1 de Octubre de 2014
 • Data de publicación no DOG: 20 de Octubre de 2014 (nº 200)
 • Norma Reguladora: ORDE do 22 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación (Publicada no DOG do 30 de Maio de 2014).
 • Nome do proxecto: Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico «ARA-Norte» no ámbito dos Sistemas de Información Xeográfica e da Hidroxeoloxía. Mozambique
 • Expediente: PR 803D 2014/41
 • Contía total do proxecto: 57.009,5 €
 • Contía da subvención:50.959 €
 • Periodicidade: Anual
 • Data de xustificación: 31 de marzo de 2015

Fase III

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia e Consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 21 de Xullo de 2015
 • Data de publicación no DOG: 31 de xullo de 2015 (nº 144)
 • Norma Reguladora:  ORDE do 22 de decembro de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Nome do proxecto: Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico “ARA-Norte” no ámbito dos Sistemas da Información Xeorgráfica, da hidroxeoloxía e da hidroloxía Fase III. Mozambique.
 • Expediente: PR 803D 2015/54
 • Contía total do proxecto: 156.238 €
 • Contía da subvención: 143.788,00 € (71.894,00 € anualidade 2015 e 71.894,00 € anualidade 2016)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: 31 de marzo de 2017

Fase IV

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia e Consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 1 de Xullo de 2016
 • Data de publicación no DOG: 26 de Xullo de 2016 (nº 140)
 • Norma Reguladora: Artigo 13 da Orde do 5 de decembro de 2015, da VicepresiConselleria de Presidencia, Administracions Publicas e Xustiza, pola que se aproban as bases reguladoras da concesion de subvencions, en rexime de concorrencia competitiva, para a execucion de proxectos de cooperacion para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperacion.
 • Nome do proxecto: Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico “ARA-Norte” no ámbito dos Sistemas da Información Xeorgráfica, da hidroxeoloxía e da hidroloxía Fase IV. Mozambique.
 • Expediente: PR 803 D 2016/22
 • Contía total do proxecto: 158.976,00 €
 • Contía da subvención: 142.626,00 € (57.050,40 € anualidade 2016 e 85.575,60 € anualidade 2017)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: 31 de octubre de 2017

Fase V

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia e Consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 27 de outubro de 2017
 • Data de publicación no DOG: 20 de novembro de 2017 (nº 220)
 • Norma Reguladora:  Orde do 26 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Nome do proxecto: Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico “ARA-Norte” no ámbito dos Sistemas da Información Xeorgráfica, da hidroxeoloxía e da hidroloxía Fase V. Mozambique.
 • Expediente: PR 803 D 2017/1
 • Contía total do proxecto: 166.863,00 €
 • Contía da subvención: 149.863,00 € (59.945,20 € anualidade 2017 e 89.917,80 € anualidade 2018)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: 31 de diciembre de 2019

Fase VI

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia e Consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 11 de xuño de 2018
 • Data de publicación no DOG: 25 de outubro de 2018 (nº 204)
 • Norma Reguladora: Orde do 18 de decembro de 2017 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación .
 • Nome do proxecto: Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico “ARA-Norte” no ámbito dos Sistemas da Información Xeorgráfica, da hidroxeoloxía e da hidroloxía Fase VI. Mozambique.
 • Expediente: PR803D 2018/12
 • Contía total do proxecto: 179.445,00 €
 • Contía da subvención: 154.287,00 € (61.714,80 € anualidade 2018 e 92.572,20 € anualidade 2019)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: 31 de marzo de 2020

Fase VII

 • Finalidade da subvención: Axudas a proxectos de cooperación para o Desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Vicepresidencia primeira e consellería de presidencia, xustiza e turismo. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 30 de outubro de 2020
 • Data de publicación no DOG: 10 de novembro de 2020 (nº 227)
 • Norma Reguladora:  Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Nome do proxecto: Fortalecemento das capacidades técnicas da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e das administracións rexionais de auga no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase VII. Mozambique.
 • Expediente: PR803D 2020/13
 • Contía total do proxecto: 199.308,00 €
 • Contía da subvención: 65.463,00 € (66.185,20 € anualidade 2020 e 99.277,80 € anualidade 2021)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: 19 de Abril de 2022

AIGAR. Aplicación Innovadora para la Gestión de Agua Rural

[Web do proxecto]

Fase I

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos de innovación para o desenvolvemento
 • Órganos competentes: Presidencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvimento
 • Data de resolución da concesión: 28 de novembro de 2018
 • Data de publicación na sede electrónica: 28 de novembro de 2018
 • Norma Reguladora:  Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre de 2011, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións de cooperación internacional para o desenvolvemento, en desenvolvemento do Título ll do Real Decreto 794/2010, do 16 de xuño, polo que se regulan as subvencións e axudas no ámbito da cooperación internacional, por Resolución da Presidencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID) do 21 de maio de 2018
 • Nome do proxecto: Aplicación de solucións integrais e innovadoras para a sustentabilidade e boa xestión dos sistemas comunitarios de auga no Salvador
 • Expediente: 2018/ACDE/000553
 • Agrupación: Entidade solicitante Associació Catalá d’Enginyeria sense fronteres (ESF) e entidade agrupada iCarto (13%).
 • Contía total do proxecto: 420,208,00 €
 • Contía da subvención: 293.398 € ( 255.608 € a ESF e 37.790,00 a Icarto)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: 2021

Fase II

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos de innovación para o desenvolvemento
 • Órganos competentes: Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 • Data de resolución da concesión: 29 de juño de 2022
 • Data de publicación na sede electrónica: 29 de juño de 2022
 • Norma Reguladora:  Orde AEC/2909/2011, do 21 de outubro de 2011, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións de cooperación internacional para o desenvolvemento, en desenvolvemento do Título ll do Real Decreto 794/2010, do 16 de xuño, polo que se regulan as subvencións e axudas no ámbito da cooperación internacional, por Resolución da Presidencia da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID) do 24 de febreiro de 2022
 • Nomedoproxecto: Solucións innovadoras con enerxía solar e TIC’s para a sustentabilidade de Sistemas rurais de auga potable e saneamento no Salvador
 • Expediente: 2022/ACDE/000159
 • Agrupación: Entidade solicitante Associació Catalá d’Enginyeria sense fronteres (ESF) e entidade agrupada iCarto.
 • Contía total do proxecto: 593,500,00 €
 • Contía da subvención: 415.000 € ( 370.900 € ESF e 44.100,00 Icarto)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: Pendente

MELLORA DA SOSTIBILIDADE NA XESTIÓN DO RECURSO HÍDRICO FRONTE AO CAMBIO CLIMÁTICO E ÁS SECAS EN MOZAMBIQUE – GERHARA

 • Finalidade da subvención: Execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
 • Órganos competentes: Dirección Xeral de  Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza. Xunta de Galicia.
 • Data de resolución da concesión: 1 de xullo de 2022
 • Data de publicación no DOG:
 • Norma Reguladora:  Artigo 14 da Orde do 23 de marzo de 2022, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación (Publicada no DOG do 23 de marzo de 2022 ).
 • Nome do proxecto: Mellora da sostibilidade na xestión do recurso hídrico fronte ao cambio climático e as secas en Mozambique, GERHARA
 • Expediente: PR 803D 2022-00000042-00
 • Contía total do proxecto: 225.747,00 €
 • Contía da subvención: 173.113,00 € ( 69.245,20 € anualidade 2022 e 103.867,80 € anualidade 2023)
 • Periodicidade: bianual
 • Data de xustificación: Pendente

Axudas

iCarto obtivo as seguintes axudas baseadas en financiación pública:

Axudas as Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica: IEBT

 • Órganos competentes: Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Promoción do Emprego
 • Data de resolución da concesión: 4 de agosto de 2011
 • Procedemento: TR340E
 • Expediente: TR340E 2011/15-0
 • Contía da subvención: 30.600,00 €
 • Tipo de axuda: Axuda á creación directa de emprego estable
 • Órganos competentes: Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Promoción do Emprego
 • Data de resolución da concesión: 4 de agosto de 2011
 • Procedemento: TR340E
 • Expediente: TR340E 2011/16-0
 • Contía da subvención: 7.575,35 €
 • Tipo de axuda: Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade

Subvencións para fomentar a responsabilidade social empresarial (RSE)

 • Órganos competentes: Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais
 • Data de resolución da concesión: 11 de outubro de 2011
 • Procedemento: Axudas para fomentar a responsabilidade social empresarial nas PEMES
 • Expediente: LIÑA 11-72-2011
 • Contía da subvención: 2.000,00 €
 • Tipo de axuda: Formación específica nas normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008

Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal nas PEMES galegas

 • Órganos competentes: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Secretaría Xeral de Emprego
 • Data de resolución da concesión: 22 de novembro de 2016
 • Procedemento: Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal nas PEMES galegas
 • Expediente: TR357D 2016/44
 • Contía da subvención: 12.000,00 €
 • Tipo de axuda: Incentivo económico para o fomento do teletraballo

Axudas do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña – PEL Emprende actividades 2018

 • Órganos competentes: Deputación provincial da Coruña. Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego
 • Data de resolución da concesión: 26 de setembro de 2018
 • Procedemento: Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións)
 • Expediente: 2018000021494
 • Contía da subvención: 4.000,00 €
 • Tipo de axuda: Actividades e actuacións para a mellora do marketing e a comunicación da empresa

Empresa beneficiaria GALICIA AVANZA 2023

 • Órganos competentes: Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnopole)
 • Data de resolución da concesión: 4 de abril de 2023
 • Contía da subvención: 18.595,48 €
 • Tipo de axuda: programa de aceleración en internacionalización