Fondos Públicos

Proxectos

iCarto participa nos seguintes proxectos baseados en financiación pública:

Axudas do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña – PEL Emprende actividades 2018

Solucións I+D+i para a xestión de infraestruturas viarias

[Web do proxecto]

Fortalecemento institucional en Mozambique

[Web do proxecto]

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

       


Axudas

iCarto obtivo as seguintes axudas baseadas en financiación pública:

Axudas as Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica: IEBT

Subvencións para fomentar a responsabilidade social empresarial (RSE)

       

Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal nas PEMES galegas

    cons_eco_emp_ind-cor