Fondos Públicos

Proxectos

iCarto participa nos seguintes proxectos baseados en financiación pública:

Solucións I+D+i para a xestión de infraestruturas viarias

[Web do proxecto]

Fortalecemento institucional en Mozambique

[Web do proxecto]

Fase I

Fase II

Fase III

       

 

Axudas

iCarto obtivo as seguintes axudas baseadas en financiación pública:

Axudas as Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica: IEBT

Subvencións para fomentar a responsabilidade social empresarial (RSE)

Subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e igualdade nas pequenas e medianas empresas

       

Axudas para implantar a conciliación laboral e persoal nas PEMES galegas

    cons_eco_emp_ind-cor